خدمات پارس کات

طراحی و اجرا

متن مربوط به طراحی و اجرای پروژه ها

نمای مدرن

متن مربوط به نمای مدرن

بازسازی ساختمان

متن مربوط به بازسازی ساختمان

مشاوره و نظارت

متن مربوط به مشاوره و نظارت پروژه

سبک سازی سازه

متن مربوط به سبک سازی سازه های سنگین

سازه های مدرن فلزی

متن طراح و مجری سازه های مدرن فلزی

درباره ما

با توجه به گسترش دانش مهندسی و افزایش تقاضا جهت بهینه سازی ، مقاوم سازی و همچنین کاهش هزینه های ساخت و بهره برداری در پروژه ها، استفاده از نیروی انسانی مناسب ، دانش مهندسی و ابزار قدرتمند مهندسی اجتناب ناپذیر است. از این رو بهره جویی از امکانات مناسب جهت خشنودی کارفرمایان هدف اصلی گروه سازه های فلزی پارس می باشد.

در این مسیر، همکاری،کوشش ، همدلی ، همبستگی و تلاش روز افزون همه دوستان و همکاران لازم است تا به این مهم است یابیم.

آمارها

124
رایانامه
991
برگ
224
قهوه
33
دوربین

پروژه‌ها

برخی از تازه‌ترین پروژه‌های پارس کات

گالری تصاویر

متن گالری تصاویر

مشتریان ما